Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Program na rok 2022

cfd-program-2022-okladka.png

S T Y C Z E Ń   2 0 2 2

8 - 16.01.2022 r.
Rekolekcje Lectio divina (etapy: I-IV oraz Pogłębienie: Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z s. Faustyną)

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy (I-IV), ks. Krzysztof Wons SDS (Pogłębienie)

Wyślij zgłoszenie

21 - 23.01.2022 r.
Jak żyć słowem Bożym na codzień? (szkoła modlitwy słowem Bożym)

Sesja przeznaczona dla osób, które pragną pogłębić praktykę osobistej modlitwy słowem Bożym. Uczestnicy będą wprowadzeni w metodę modlitwy Słowem w codzienności: jak wchodzić w ciszę i przygotować się do słuchania Słowa, jak medytować nad nim, zachowywać w sercu i modlić się nim w środku dnia, jak rozeznawać u końca dnia stan swego wnętrza w świetle Słowa. Zostanie zaproponowana konkretna forma ćwiczeń na cały rok do indywidualnej pracy duchowej.

Prowadzi: ks. Krzysztof Wons SDS– dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

Wyślij zgłoszenie

25 - 27.01.2022 r.
Rozwój- zaproszenie do pełni życia (bibliodrama - warsztaty)

Bóg, stwarzając człowieka, zaprasza go do rozwoju w całym swoim życiu. Rozwój osobisty to działania, które pomnażają talenty i wyzwalają indywidualny potencjał. Podjęcie tych działań pozwala wzrastać, dążyć do realizacji marzeń, kreować nowe możliwości. Na warsztatach w perspektywie Słowa: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem” (Mt 25, 20b) będzie mowa o odkrywaniu w sobie potencjału i wydobywaniu z siebie tego, co najlepsze; o tym, że warto podjąć próbę przekraczania siebie; o drodze do tego, jak być szczęśliwszym i bardziej sobą.

Prowadziks. Tomasz Knop – teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, lider psychodramy i bibliodramy, kapelan hospicjum, kierownik duchowy, rekolekcjonista.

UWAGA!
Przyjęcia na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 150 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 70 zł. W przypadku rezygnacji z sesji zadatek nie jest zwracany.

Wyślij zgłoszenie

s t y c z e ń   /   L U T Y   2 0 2 2

29.01 - 6.02.2022 r.
Ćwiczenia ignacjańskie (tygodnie: I-IV)

Ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki Ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie

L U T Y   2 0 2 2

9 - 11.02.2022 r.
"Moc w słabości się doskonali" (2 Kor 12, 9) dni pustyni z Amedeo Cencinim FdCC (formacja duchownych i osób konsekrowanych)

Pozostajemy często niepojednani z własnymi słabościami. Najbardziej osłabia nas nie nasza słabość, lecz fakt, że jej nie akceptujemy. Trudno nam zgodzić się na to, że jesteśmy „naczyniami glinianymi”, a jeszcze trudniej uwierzyć, że Bóg przechowuje w nich moc swojej łaski. Potrafi zamieniać nasze słabości w miejsca szczególnie płodne, życiodajne. Nie uwalnia nas od tego, co słabe, ale pomaga dojrzewać pośród słabości. Uczestnicy sesji będą prowadzeni do przemodlenia własnej słabości w powołaniu w świetle słów Pana: „Moc w słabości się doskonali.

Prowadzi: Amedeo Cencini FdCC
 – kanosjanin, ceniony włoski formator, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista.

Wyślij zgłoszenie

23 - 25.02.2022 r.
Dynamika stawania się uczniem Jezusa w integralnej formacji (formacja duchownych i osób konsekrowanych)

Towarzyszy nam przekonanie, że „dzięki stałemu doświadczeniu bycia uczniem formacja jest procesem jednolitym i integralnym, rozpoczynającym się w seminarium i trwającym w życiu kapłańskim, jako formacja permanentna” (Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 53). To zdecydowane stwierdzenie wynikające z doświadczeń Kościoła skłania nas do podjęcia uważnej refleksji nad etapem formacji do prezbiteratu, jakim jest etap stawania się uczniem Jezusa. Podczas sesji, którą rozpoczniemy dniem skupienia, podejmiemy kluczowe kwestie związane z dojrzewaniem naszych wychowanków i naszym jako uczniów Chrystusa Pana. Sesja przeznaczona dla wychowawców seminariów diecezjalnych i zakonnych, dla osób odpowiedzialnych za formację permanentną, a także dla formatorek zakonnych na wszystkich etapach formacji.

PROWADZĄ:
bp Damian Bryl – biskup kaliski, przewodniczący Zespołu ds. wprowadzania Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia;
ks. Piotr Kot – biblista, rektor WSD w Legnicy, przewodniczący Konferencji Rektorów WSD;
ks. Marek Jarosz – rektor WSD w Płocku;
ks. Marek Panek – rektor WŚSD w Katowicach;
s. Anna Maria Pudełko – apostolinka, psychopedagog powołania;
ks. Tomasz Trzaskawka – ojciec duchowny PWSD w Gnieźnie, przewodniczący Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej przy Komisji ds. Duchowieństwa KEP

Wyślij zgłoszenie

M A R Z E C   2 0 2 2

1 - 3.03.2022 r.
Wprowadzenie w Wielki Post (szkoła modlitwy słowem Bożym)

Zapraszamy na dni zasłuchania w Słowo, aby wyciszyć się i duchowo przygotować do wejścia w czas czterdziestodniowego postu. Biblia przekonuje, że Bóg upatrzył sobie pustynię jako miejsce przemawiania Serca do serca i odnowienia przymierza miłości ze swoimi wiernymi. Czas pustyni potrwa od wtorku przed wejściem w Wielki Post, przez Środę Popielcową do czwartku po Popielcu. Przyjęcie posypania głowy popiołem w stanie serca nakarmionego Słowem może pomóc rozpocząć z większą hojnością i wielkodusznością dni postu, modlitwy i uczynków miłosierdzia. 

Prowadzi: Joachim Stencel SDS 
– duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista. 

Wyślij zgłoszenie

7 - 15.03.2022 r.
Rekolekcje Lectio divina (etapy: I-IV)

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie

25 - 27.03.2022 r.
Obecność. Przestrzeń relacji, bliskości i tożsamości (szkoła kierownictwa duchowego)

Bóg, na którego podobieństwo zostaliśmy stworzeni, jest miłością, relacją trzech Osób. Jesteśmy stworzeni do relacji. Relacje potrafią pobudzić w nas najgłębiej skrywaną siłę motywującą do życia. Zaspokajają naszą potrzebę więzi i tęsknotę za dookreśleniem własnej tożsamości. Żyje w nas potrzeba, by czuć się dla kogoś ważnym, by otwierać się w zaufaniu i być bezpieczną przystanią dla drugiego. W takich warunkach uczymy się, kim naprawdę jesteśmy. W tajemniczy sposób spełniamy się w relacjach przez obecność. W klimacie życzliwej obecności rozpraszają się nasze lęki i możemy wzrastać. Uczestnicy sesji będą zaproszeni do refleksji nad rolą obecności w relacji z Bogiem, w ludzkich relacjach i rozwoju osobistym.

Prowadzą:
s. Beata Zarzycka 
– albertynka, psycholog, nauczyciel akademicki w Instytucie Psychologii KUL;
Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

Wyślij zgłoszenie

K W I E C I E Ń   2 0 2 2

1 - 3.04.2022 r.
"Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach" (Łk 22, 28). Próba, pokusa, cierpienie i śmierć - doświadczenie Jezusa Chrystusa i nasze (szkoła biblijna)

Syn Boży stał się człowiekiem i przyjął słabości naszej ludzkiej natury aż po śmierć, z wyjątkiem grzechu. Podczas tej sesji spróbujemy przyjrzeć się, jak Jezus przeżywał przeciwności i jak przykład Jego życia uzdalnia nas do przyjmowania trudności.

Prowadzi: s. Judyta Pudełko 
ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza – wykładowca Pisma Świętego na Akademii Katolickiej w Warszawie, propagatorka praktyki lectio divina. 

Wyślij zgłoszenie

8 - 10.04.2022 r.
Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego (szkoła modlitwy słowem Bożym)

Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę słowem Bożym i kontemplację Ojca Miłosiernego uczymy się patrzeć na siebie „oczami” Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.

Prowadzi: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

Wyślij zgłoszenie

k w i e c i e ń   /   M A J   2 0 2 2

25.04 - 3.05.2022 r.
Rekolekcje Lectio Divina (etapy: I-III i Pogłębienie: Lectio divina ze św. Piotrem w Ewangeliach)

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:duszpasterze CFD 
(I-III), współpracownicy oraz Krzysztof Wons SDS (Pogł.)

Wyślij zgłoszenie

M A J   2 0 2 2

6 - 9.05.2022 r.
"Pierwsze jest: Słuchaj..." (Mk 12, 29) Lectio divina na otwarcie Domu Słowa (szkoła biblijna)

U początku wiary, powołania, misji jest słuchanie Słowa. Jakie słuchanie Słowa, takie życie i ewangelizacja. Kościół od pierwszych dni swego istnienia praktykuje lectio divina. Droga Bożego czytania rozpoczyna się od czytania Słowa i przez medytację i modlitwę serca prowadzi do kontemplacji. Krakowskie CFD strzeże wielowiekowej tradycji lectio divina, ponieważ widzi w niej nadzieję na nową jakość życia, na nową duchową wiosnę Kościoła. Otwarcie nowo wybudowanej części Domu Słowa poprzedzi poświęcenie i rekolekcje „nowego otwarcia” w misji CFD.

Prowadzi: abp Grzegorz Ryś– metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista

POŚWIĘCENIE DOMU SŁOWA:
 
Milton Zonta SDS – przełożony generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela;
Józef Figiel SDS – przełożony Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela

Wyślij zgłoszenie

13 - 15.05.2022 r.
Nasza tożsamość: zrośnięci z Chrystusem (szkoła wiary)

Od dnia chrztu jesteśmy tożsami z Chrystusem; jesteśmy z Nim zrośnięci (por. Rz 6, 5). Ojciec wyznaje w naszej duszy: „Tyś jest moje dziecko umiłowane, w tobie mam upodobanie”, zaś Duch Ojca, który zanurzył nas w Chrystusie, modli się w nas i wzdycha: „Abba, Ojcze”. Podczas dni pustyni uczestnicy będą zaproszeni do ponownego przeżycia chrztu świętego przez zanurzenie w tajemnicy Słowa, zgłębianie znaków sakramentalnych oraz z pomocą sztuki sakralnej.

Prowadzi: Marko Ivan Rupnik SJ – dyrektor Centrum Aletti w Rzymie, teolog, rekolekcjonista, kierownik duchowy, twórca mozaik.

Wyślij zgłoszenie

20 - 28.05.2022 r.
Rekolekcje Lectio Divina (etapy: I-IV i Pogłębienie: Historia przebaczonej krzywdy; Lectio divina z Józefem Egipskim)

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą: duszpasterze CFD
(I-IV), współpracownicy oraz Joachim Stencel SDS (Pogł.)

Wyślij zgłoszenie

C Z E R W I E C   2 0 2 2

3 - 5.06.2022 r.
Szukaj zażyłości ze świętymi! (szkoła duchowości bł. Franciszka Jordana)

Mamy „dokoła siebie mnóstwo świadków” (Hbr 12, 1). Są oni dla nas przykładem, a nawet, jak mówił św. Grzegorz Wielki, viva lectio. Wspierają nas, abyśmy nie zatrzymali się w drodze do celu. Błogosławiony Franciszek Maria od Krzyża Jordan pobudzał siebie i zachęca nas, byśmy codzienność przeżywali razem z przyjaciółmi Boga nie tylko kanonizowanymi czy beatyfikowanymi przez Kościół, ale i tymi „z sąsiedztwa”, na których uwrażliwia nas papież Franciszek (por.Gaudete et exsultate, 6-7). 

Prowadzi:Piotr Szyrszeń SDS
– duszpasterz domu rekolekcyjnego w Międzywodziu, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

Wyślij zgłoszenie

18 - 26.06.2022 r.
Ćwiczenia ignacjańskie (tygodnie: I-IV)

Ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki Ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie

c z e r w i e c   /   L I P I E C   2 0 2 2

30.06 - 8.07.2022 r.
Rekolekcje Lectio divina (etapy: I-IV)

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie

S I E R P I E Ń   2 0 2 2

2 - 10.08.2022 r.
Rekolekcje Lectio divina (etapy: I-IV)

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie

15 - 23.08.2022 r.
Ćwiczenia ignacjańskie (tygodnie: I-IV)

Ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki Ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie

26 - 28.08.2022 r.
Działanie dobrych i złych duchów. Sztuka rozeznawania (szkoła kierownictwa duchowego)

W podejmowaniu decyzji potrzebujemy rozeznawania duchowego, ponieważ jesteśmy „terenem” oddziaływania dobrych i złych duchów. Bóg posyła nam dobre duchy, aby pomagały w rozeznawaniu Jego woli i podążaniu za nią. Złe duchy usiłują przeszkadzać na tej drodze i zwodzić, kusząc pod pozorem dobra. Uczestnicy sesji będą uczyli się, jak rozeznawać działanie dobrych i złych duchów, aby wybierać Boże drogi ku pełni życia i odrzucać to, co od Boga oddala. Skorzystamy z mądrości ojców pustyni i z reguł o rozeznawaniu duchów według św. Ignacego z Loyoli.

PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości. 

Wyślij zgłoszenie

s i e r p n i e ń   /   W R Z E S I E Ń   2 0 2 2

31.08 - 8.09.2022 r.
Rekolekcje Lectio divina (etapy: I-III i Pogłębienie: Królestwo Miłości. Lectio divina z bł. Franciszkiem Jordanem)

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą: duszpasterze CFD (I-III), współpracownicy Józef Tarnówka SDS (Pogł.)

Wyślij zgłoszenie

w r z e s i e ń   /   P A Ź D Z I E R N I K   2 0 2 2

30.09 - 2.10.2022 r.
Co Duch mówi do Kościoła dzisiaj? Rekolekcje jubileuszowe z kard. Robertem Sarahem (szkoła modlitwy słowem Bożym)

Od 25 lat działalności ewangelizacyjnej CFD w Krakowie spotkania formacyjne głównie bazują na zasłuchaniu w słowo Boże w klimacie ciszy i pustyni, na lectio divinai adoracji Najświętszego Sakramentu. Po wybudowaniu nowej części CFD – Domu Słowa – chcemy z jeszcze większą energią i miłością do Ewangelii odpowiedzieć na to, co mówi Duch do Kościoła dzisiaj. Chcemy być światłem na górze, które wskazuje żyjącym w mrokach drogę nadziei do Jezusa Zbawiciela. Dlatego potrzebujemy mocnego głosu prorockiego, który podniesie złamanych na duchu, słabnących w powołaniu, a silniejszym pomoże rozpalić w sobie na nowo ogień Ewangelii. 

Prowadzi:kard. Robert Sarah– sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów w latach 2001-2010, przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum” w latach 2010-2014, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w latach 2014-2021.

Wyślij zgłoszenie

P A Ź D Z I E R N I K   2 0 2 2

7 - 9.10.2022 r.
Naprawić sieć relacji (szkoła kierownictwa duchowego)

Co sprawia, że jesteśmy zdrowi i szczęśliwi? Doświadczenie życiowe, badania naukowe oraz duchowość oparta na Biblii wskazują na dobre relacje z ludźmi i Najwyższym. Dzięki nim cieszymy się zdrowiem i szczęściem. To, co najlepsze w naszym życiu, wydarza się w relacjach. A ponieważ jesteśmy dobrzy i niedoskonali, nasze relacje wymagają uważnej pielęgnacji i często naprawy. W trakcie sesji – podobnie jak Jakub i Jan ze swoim ojcem Zebedeuszem, którzy naprawiali w łodzi sieci – wspólnie zasiądziemy, aby naprawić sieć naszych relacji międzyludzkich.

Prowadzi: Bogusław Szpakowski SAC – kierownik duchowy, rekolekcjonista, psychoterapeuta, wykładowca etyki, formator w Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych przy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Wyślij zgłoszenie

12 - 20.10.2022 r.
Ćwiczenia ignacjańskie (tygodnie: I-IV)

Ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki Ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie

L I S T O P A D   2 0 2 2

2 - 4.11.2022 r.
Lectio. Duchowa lektura Pisma Świętego: Duch jest już w literze (szkoła lectio divina)

Słuchanie słowa Bożego dokonuje się najpierw przez czytanie Biblii. Jak czytać Biblię, aby usłyszeć Słowo? W czasie sesji zostaną wskazane najważniejsze kryteria dla pogłębionego czytania Pisma Świętego. Sesja przygotowująca rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcjilectio divinaz indywidualnym towarzyszeniem oraz animatorów grup biblijnych, a także dla wszystkich, którzy pragną pogłębić praktykęlectio divina

Prowadzą:
Lorenzo Saraceno OSB Cam 
kameduła z Pustelni św. Jerzego w Rocca di Garda (Włochy), filolog, propagatorlectio divina, współpracuje z CFD;
Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

Wyślij zgłoszenie

9 - 13.11.2022 r.
Twoje Słowo daje mi życie. Sesja jubileuszowa z okazji 25 leci CFD (dni duchowości biblijnej)

Pięciodniowa sesja jubileuszowa rozpocznie się uroczystą intronizacją Księgi Pisma Świętego w nowo powstałym Domu Słowa. Konferencje i modlitwa Słowem będą skupione wokół biblijnego motta: „Twoje Słowo daje mi życie” (Ps 119, 50). Prowadzący zaproszą uczestników do rozważań nad życiodajną, sprawczą mocą Słowa, które wyprowadza z chaosu, porządkuje, wszystko czyni piękne. Rozważania będą zmierzały do spotkania z jedynym Słowem Ojca, które przyjęło nasze ciało, Jezusem Chrystusem – najpiękniejszym z synów ludzkich. Będziemy zgłębiali tajemnicę Kościoła, który w Duchu czyta Słowo i zmaga się ze Słowem. Podążając drogą lectio divina, wejdziemy w czas ciszy i pustyni, aby uczyć się życia w rytmie Słowa, które budzi w Kościele nową jakość życia i prowadzi do nowej ewangelizacji. 

Prowadzą:
kard. Gianfranco Ravasi 
przewodniczący Papieskiej Rady Kultury;
abp Grzegorz Ryś
– metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista;
ks. Waldemar Chrostowski – profesor Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW w Warszawie;
Marko Ivan Rupnik SJ – dyrektor Centrum Aletti w Rzymie, teolog, rekolekcjonista, kierownik duchowy, twórca mozaik;
Amedeo Cencini FdCC – kanosjanin, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista;
Innocenzo Gargano OSB Cam – kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowylectio divina;
Danuta Piekarz – wykładowca Nowego Testamentu i teologii biblijnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

UWAGA!
Uwaga! Przyjęcia na sesję jubileuszową dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462. Osoby korzy- stające z posiłków i noclegów – zadatek 300 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 100 zł. W przypadku rezygnacji z sesji zadatek nie jest zwracany.

Wyślij zgłoszenie

16 - 18.11.2022 r.
O poszukiwaniu prawdy, która jest drogą do życia spełnionego (bibliodrama - warsztaty)

Na warsztatach w perspektywie Słowa: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6) będzie mowa o poszukiwaniu prawdy, która jest większa niż ja; o drodze przekraczania siebie; o życiu, które jest procesem nieustannego wzrostu.

Prowadzi: ks. Tomasz Knop – teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, lider psychodramy i bibliodramy, kapelan hospicjum, kierownik duchowy, rekolekcjonista.

UWAGA!
Przyjęcia na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 150 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 70 zł. W przypadku rezygnacji z sesji zadatek nie jest zwracany. 

Wyślij zgłoszenie

25 - 27.11.2022 r.
Na głębinach Słowa. Nigdy za późno na spotkanie z Bogiem - lectio divina z Nikodemem (szkoła modlitwy słowem Bożym)

Rozmowa Nikodema z Jezusem późną porą zachęca, by przemodlić osobiste poszukiwania w wierze, przeżyte mroczne dni, noce wiary i powroty do Boga. Uczestnicy zostaną zaproszeni, aby w świetle Słowa skonfrontować się ze swoim stanem ducha, z własnym rozumieniem religijności, powołania, z osobistymi pytaniami do Boga: o siebie i o Boga. Sesja jest zaproszeniem do otwarcia się z nadzieją na „nowe narodziny” i „nowy początek”. 

Prowadzi: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

Wyślij zgłoszenie

l i s t o p a d   /   G R U D Z I E Ń   2 0 2 2

30.11 - 8.12.2022 r.
Rekolekcje Lectio Divina (etapy: I-II, IV i Pogłębienie: Dawid - pasterz i król według Bożego serca. 1 i 2 Sm

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą: duszpasterze CFD (I-II. IV), współpracownicy oraz Piotr Szyrszeń SDS (Pogł.)

Wyślij zgłoszenie

g r u d z i e ń   2 0 2 2   /   S T Y C Z E Ń   2 0 2 3

28.12.2022 r. - 5.01.2023 r.
Ćwiczenia ignacjańskie (tygodnie: I-IV)

Ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki Ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie

Kalendarz wydarzeń